Press "Enter" to skip to content

Вања Вученовић: Гeополитика – идеје, теорија, концепције

Приказ књиге, Миломир Степић: Геополитика: идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016. Под окриљем Института за политичке студије из Београда, у децембру 2016. године изашла је монографија Геополитика:…